ข่าวและกิจกรรม

ข่าว และกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านเวชศาสตร์ทหาร

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣

Register Now!

Limited 50 Seats

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ  พระเทพรัตนราชสุดาฯ ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทหารประจำปีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ ๒ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลต่างๆ สังกัดกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือและอีกมากมาย มาเข้าร่วมงานประชุม 👉👉คลิกเลย

งานวิชาการที่จัดโดยศูนย์เวชศาสตร์ทหาร

วพม. ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การป้องกันและรักษาโรคลมร้อน “2nd Heat and Human Health Symposium 2023: Evidence-Based Best Practices and Innovative Solutions” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการวิจัยและการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคลมร้อนที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และเกิดเครือข่ายของการทำวิจัยในระดับนานาชาติต่อไป 

วพม. ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ทหารประจำปีแห่งประเทศไทย “Thai Military Medicine Conference 2023” (TMMC 2023) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในกองทัพบกและเหล่าทัพอื่น ตลอดจนสถาบันการแพทย์อื่นๆ มาเข้าร่วมงานประชุม

👉กิจกรรมงานศูนย์เวชศาสตร์ทหาร👈

The 8th Thailand - Indonesia Military Medicine Meeting Phramongkutklao College of Medicine Bangkok, Thailand  6th June 2024 

วันที่ 13​ พฤษภาคม​ 2567 พ.อ. สละ​ ทัพถาวร ผ.อ.รพ.ค่ายสรรพ​สิทธิ​ประสงค์​ ให้การต้อนรับ​ พ.อ. ​ผศ. พฤษพงศ์​ ศรีสวัสดิ์​ หน.ศวท.วพม.​  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก วพม. ที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล และศึกษาดูงาน ทางด้านเวชศาสตร์ทหาร​ เยี่ยมชม "นิทรรศการ​การบริการทางการแพทย์​ เวชศาสตร์​ทหาร​และ​ชุมชน​ ครั้งที่​ 1​" 1st​ MC​ FORUM​ ประกอบด้วย​ภารกิจ​งานเวชศาสตร์​ทหาร​และ​ชุมชน​ การดูแลสุขภาพ​กำลังพล​ทั้งที่ตั้งปกติและในสนาม​  การส่งกลับสาย​แพทย์​ KSP​ Sky​ Doctor​ สาธิตการช่วยชีวิตทางยุทธวิธี​และการดูแลบาดเจ็บจากทุ่นระเบิด​ ณ โถงตึกอำนวยการ​ รพ.ค่ายสรรพ​สิทธิ​ประสงค์